หน้าแรก เกี่ยวกับ สร.กยท. คณะกรรมการ สร.กยท. เว็บบอร์ด สาระน่ารู้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 13/06/2010
ปรับปรุง 07/12/2017
ผู้เข้าชมทั้งหมด 214,930
ผู้เข้าชมวันนี้ 162
หน้าเข้าชม 2,836,591
สมาชิก
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
Download

         ...สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (สร.กยท.) ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ต้องถูกยกเลิก รวมกับอีกภาระกิจของราชการ มีผลให้เกิดรัฐวิสาหกิจใหม่ภายใต้ "การยางแห่งประเทศไทย" และจะมีผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ฉบับที่สภานิติบัญญัติเห็นชอบ อยู่ในระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


สร.กสย.ได้จัดทำวารสาร สร.กสย.ฉบับพิเศษ เพื่อแจ้งให้สมาชิกได้ทราบหลากหลายเรื่อง มีหลายคอลัมน์ที่น่าสนใจ อาทิ สร.กสย. ติง ร่างพ.ร.บ.การยางต้องจัดสรรเงินปลูกแทนยางต้องมากกว่าร้อยละ 40 , รอบรั้ว...ริมสวนยาง : นายยอดยาง , ประธานแถลง , ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และภาพกิจกรรมวันกรรมกรสากลปี 2015  

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เห็นชอบร่างฯ ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวาระ 2 และ วาระ 3 จึงขอให้พี่น้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล จนอาจจะนำไปสู่การแปรรูป สกย. อสย. และ สวย. เป็น กยท. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้องกับยางพารามากกว่าที่จะตอบสนองความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดตั้ง กยท. และสามารถดาวน์โหลดร่างฯ ฉบับดังกล่าวได้   

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ชุดที่ 12 พร้อมกำหนดให้มีการเลือกตั้งใน 4 เขต ดังนี้ 1.เขตเลือกตั้งที่ 1 ภาคกลาง 2.เขตเลือกตั้งที่ 2 ภาคตะวันออก 3.เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตภาคใต้ตอนกลาง 4.เขตเลือกตั้งที่ 6 เขตภาคเหนือ จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น.  

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


ประกาศรับสมัครกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ชุดที่ ๑๒ พร้อมกับได้แนบใบสมัคร ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ สมาชิกผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และสอบถามได้ที่ ๐๒-๔๒๓๐๓๒๔  

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD       


ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๘ 

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD  


ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย. ที่ ๔/๒๕๕๘

      การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ สร.กสย.ชุดที่ ๑๒ 

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย. ที่ ๓/๒๕๕๘

      ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 

อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย. ที่ ๒/๒๕๕๘

      พนักงานและลูกจ้าง สกย. ได้อะไรจากการปรับบัญชีโครงสร้าง                                                     อัตราค่าจ้างลูกจ้ารัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD 


ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... (ฉบับ สร.กสย.)

      สร.กสย.ได้ยื่น ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... (ฉบับ สร.กสย.) ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลทางการเกษตร เพื่อให้มีการนำความเห็นของ สร.กสย.ไปประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งรายละเอียดประกอบต่างๆ สมาชิก สร.กสย.สามารถดาวน์โหลดได้          

อ่านต่อ...

ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... DOWNLOAD     

ตารางเปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... DOWNLOAD     

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ.การยางฯ DOWNLOAD          

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย. ที่ ๖/๒๕๕๗

      ความคืบหน้าการฟ้องร้อง สกย. กรณีค่ารักษาพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาลแรงงานได้พยามที่จะให้มีการไกล่เกลี่ย แต่ปรกฏว่าฝ่ายจำเลยไม่ประสงค์จะพูดคุยเจรจากับฝ่ายโจทย์ อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD               


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย. ที่ ๕/๒๕๕๗

      ตามที่มีข่าวแพร่หลายเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...ทั้งร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD               


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย. ที่ ๔/๒๕๕๗

      ความคืบหน้าเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีการเร่งรัดให้ สกย.ดำเนินการในหลายๆ เรื่อง สมาชิก สร.กสย.ติดตามรายละเอียด             อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD               


 

ความคืบหน้ากรณีพนักงานเงินเดือนเกินกว่า 50,000 บาท ไม่ได้รับการปรับเงินเดือน 5%          

           ตามพนักงาน สกย. นางวิไลลักษณ์  วิไลพันธ์ และผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 คน ได้ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ศาลได้ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก... อ่านต่อ...

อ่านรายละเอียด...DOWNLOAD   


 


 
.
 

ตรวจสอบการทำประกันชีวิตสำหรับสมาชิก สร.กสย...

    รายชื่อสมาชิกที่ทำประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

       เสียชีวิตด้วยโรคได้รับเงิน 100,000 บาท  เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุได้รับเงิน 200,000  บาท  เสียชีวิตด้วยสาธารณะภัยได้รับเงิน 300,000 บาท ค่าเบี้ยประกันฯ หักจากเงินเดือนสมาชิกเดือนละ 39.- บาท จากผู้บริหารและบุคคลในครอบครัวเดือนละ 45.- บาท เท่านั้น

    รายชื่อสมาชิกที่ทำประกันชีวิตอุบัติเหตุ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

       ทำเพิ่มเติมจากประกันชีวิตหมู่ (ต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น ทุนประกันขึ้นอยู่กับแผนประกันฯที่ซื้อโดยมีตั้งแต่ 100,000 - 1,000,0000 บาท และสามารถซื้อประกันฯแบบมีเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้ด้วย โดยสามารถซื้อเบิกค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง  โดยจะหักเงินเดือนสมาชิกปีละ 1 ครั้งตั้งแต่ 100 - 1,380 บาทขึ้นอยู่กับแผนประกันฯ ที่ซื้อ และสามารถทำให้กับบุคคลในครอบครัวหรือญาติพื่น้องได้

        หมายเหตุ   สมาชิกท่านใดที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีรายชื่อหรือยังไม่ทำประกันหรือพนักงานท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิก สร.กสย.สนใจสมัครทำประกันฯ และสมาชิก สร.กสย. ให้รีบแจ้งและสอบถามได้ที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ สร.กสย. โทร.02-4246801 ,02-4230324,02-4340180-90  ต่อ 1216 ,1217 


 
เกี่ยวกับเรา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การยางแห่งประเทศไทย (สร.กยท.)

67/25 ถนนบางขุนนนท์ 

 เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท์ 0 2423 0324

โทรสาร 0 2423 0324

ด้วยศรัทธาและเชื่อมัน

 

บทความ
แลกลิงค์

facebook
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย